Storitve


Opravljamo spodaj navedene računovodske storitve in svetovanje:

 • kontiranje in knjiženje dokumentov za temeljne poslovne knjige (KPO, knjiga ostalih terjatev in obveznosti, register OS, pomožne evidence),
 • analitično evidentiranje stroškov in prihodkov,
 • spremljanje terjatev in obveznosti,
 • obračun DDV,
 • obračun plač,
 • obračun prispevkov za zasebnike,
 • obračun amortizacije,
 • sestavljanje letnih računovodskih izkazov kot so: izkaz uspeha, bilanca stanja, uporaba dobička oz. pokrivanje izgube za statistične potrebe,
 • izdelava davčne bilance,
 • urejanje delovnih dovoljenj za tujce namesto vas,
 • svetovanje pri poslovnih odločitvah,
 • kontaktiranje z davčnimi in občinskimi organi,
 • priprava dokumentacije za pridobitev kreditov,
 • obračunavanje zamudnih obresti,
 • uredimo zaposlitev novih delavcev v vašem podjetju,
 • možen prevzem dokumentacije v Ljubljani in bližnji okolici,
 • in druge storitve po dogovoru

Računovodske storitve opravljamo po sistemu dvostavnega in enostavnega knjigovodstva.