Uporabni podatki


Povprečna plača za predpretekli mesec:

 • za December 2019: bruto: 1.855,25 EUR

Minimalna plača:

 • od 1.1.2019 do 31.12.2019: 886,63 EUR
 • od 1.1.2020 do 31.12.2020: 940,58 EUR bruto oz. 700,00 EUR neto

Kilometrina:

 • od 1.1.2013 dalje: 0,37 EUR / km
 • prevoz na delo: 0,18 EUR / km

Regres za prehrano:

 • prisotnost na delu 4 ure ali več:od 1.8.2008 dalje: 6,12 EUR / dan
 • dodatek za dopolnjeno uro po 8 urah: 0,76 EUR

Dnevnice po Sloveniji:

 • nad 12 do 24 ur: 21,39 EUR
 • nad 8 do 12 ur: 10,68 EUR
 • nad 6 do 8 ur: 7,45 EUR

če vsebujejo plačilo zajtrka

 • nad 12 do 24 ur: 19,25 EUR
 • nad 8 do 12 ur: 9,08 EUR

Delovni dnevi in ure v letu 2020

Mesec Delovni dnevi Prazniki Skupaj Št. ur na mesec
Januar21223184
Februar20020160
Marec22022176
April20222176
Maj20121168
Junij21122176
Julij23023184
Avgust21021168
September22022176
Oktober22022176
November21021168
December22123184
SKUPAJ25572622096

Delovni dnevi in ure v letu 2019

Mesec Delovni dnevi Prazniki Skupaj Št. ur na mesec
Januar21223184
Februar19120160
Marec21021168
April21122176
Maj21223184
Junij19120160
Julij23023184
Avgust21122176
September21021168
Oktober22123184
November20121168
December20222176
SKUPAJ249122612088

Delovni dnevi in ure v letu 2018

Mesec Delovni dnevi Prazniki Skupaj Št. ur na mesec
Januar21223184
Februar19120160
Marec22022176
April19221168
Maj21223184
Junij20121168
Julij22022176
Avgust22123184
September20020160
Oktober22123184
November21122176
December19221168
SKUPAJ248132612088